Հայաստանը վաղ միջնադարումՆերածություն

Ներածություն

«Միջին դարեր» հասկացության բովանդակությունը

«Միջին դարեր» հասկացությունը պատմագիտության մեջ մտցրել են իտալացի հումանիստները: Նրանք այդպես կոչեցին այն ժամանակաշրջանը, որը նրանց բաժանում էր իրենց ոգևորության աղբյուր անտիկ ժամանակներից:

Հայաստանի միջին դարերի պատմության պարբերացումը

Հայ ժողովուրդը նույնպես ապրել է ավատատիրության շրջան: Ըստ որում, ժամանակագրական առումով հայկական միջնադարը մեծ մասամբ չի համընկնում եվրոպականին:

Միջնադարի առանձնահատկությունները

Հայաստանի ռազմաստրկատիրական հասարակությունը I-III դդ. սկսեց ճեղքեր տալ և վերափոխվել:

Հայերեն
Հայերեն
Русский
Русский
English
English
Search
Туры в Армению
FindArmenia.ru
Photos of Armenia
Tourism and tours
in Armenia
Sights
Songs
Words, chords and mp3 of Armenian songs
Exchange Rates of Armenian Dram (AMD)
Contacts | Tours